Bestellen
Bestellen
Bestellen kan bij ons telefonisch (spreekt u gerust het antwoordapparaat in), per fax, schriftelijk of door gebruikmaking van het bestelformulier op deze site. Vermeld altijd het bestelnummer van het artikel, het aantal, omschrijving en het paginanummer in de catalogus. Indien u een oudere catalogus heeft vermeld dan ook even het jaar van de catalogus, dat voorkomt toezending van verkeerde artikelen.
Toezending
Toezending van de bestelde artikelen vindt plaats na betaling. De snelste manier om het bedrag over te maken, is door middel van electronisch bankverkeer (bijvoorbeeld Girotel of Girofoon). Als begunstigde Godfather Models & Supply benoemen, niet GM&S. Uiteraard bestaat de overschrijvingskaart ook nog steeds en de mogelijkheid om kontanten op te sturen (even in karton en/of aluminiumfolie). Helaas (nog) geen creditcardbetaling.
Zijn bepaalde artikelen niet op voorraad, dan gaan we meestal tot een deel-levering over, tenzij u te kennen geeft alles in één keer te willen ontvangen (in verband met bijvoorbeeld porto).
On-line bestellen
U kunt ook on-line bestellen door gebruik te maken van het bestelformulier op deze site. Na ontvangst en verwerking van uw bestelling ontvangt u een e-mail terug met daarin het aan ons verschuldigde bedrag. Na ontvangst van dit bedrag gaan wij over tot levering.
Catalogus
Catalogus Nr. 7 is te bestellen door Euro 11,64 (inclusief 3,64 verzendkosten) over te maken op:

ING rekening NL18INGB0006257942
t.n.v. Godfather Models (NIET GM&S)
Burg. van Lennepweg 173
2101RE Heemstede

Controleer of u het IBAN nummer goed heeft ingevuld, er wordt niet meer op naam gecontroleerd door banken.

Vermeld u a.u.b. het volgende:

Uw naam
Adres (inclusief plaats en postcode, verschijnt bij ons niet altijd op Girotel)

Zodra het bedrag van Euro 16,15 is bijgeschreven op onze rekening sturen wij u de catalogus toe.